Arbeidsongeval of ziek door het werk

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op het werk. Een werkgever is verplicht om maatregelen te treffen om ongelukken te voorkomen. Werkgevers hebben een zorgplicht om werknemer tijdens het werk zoveel mogelijk te beschermen tegen letsel. Die verplichting gaat ver en is neergelegd in allerlei wettelijke bepalingen. Het komt erop neer dat gereedschap, machines, werkplek en de arbeidsomstandigheden in het algemeen veilig moeten zijn. Het is niet voldoende om incidenteel te waarschuwen: een werkgever moet duidelijke instructies geven bij gevaar, en moet ook controleren of de werknemer die instructies nakomt.

Veel ongelukken op de werkvloer/ bedrijfsongevallen ontstaan omdat de werkgever onvoldoende aan haar zorgverplichting heeft voldaan. In zo'n geval staat de aansprakelijkheid vast. Bij een ongeluk op het werk is het van belang dat komt vast te staan wat er is gebeurd. Meestal zal de werkgever een ongevalsrapport opmaken. Als een werknemer ernstig gewond raakt en ziekenhuisopname nodig is, is de werkgever verplicht om de Inspectie SZW in te schakelen. Deze inspectie doet onderzoek en maakt een rapport van wat er gebeurd is. De meeste werkgevers zijn tegen aansprakelijkheid verzekerd. In dat geval wordt een schadeclaim afgehandeld met de verzekeraar.

Ook zonder ongeluk kan een werknemer ziek worden door werk. Vanwege een te hoge werkdruk kan bijvoorbeeld een burnout ontstaan, of door verkeerde apparatuur kan de werknemer rsi-klachten ontwikkelen. Als het verband tussen de klachten en het werk kan worden gelegd is de werkgever ook aansprakelijk voor de gevolgen van deze klachten.

Onze letseladvocaten zijn gespecialiseerd in afwikkeling van schadezaken.Wilt u informatie? Neem dan  contact  op voor gratis overleg met onze advocaat letselschade in Woerden of in Leiden.