Spring naar content

Arbeidsongeval of ziek door het werk

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op het werk.

Verantwoordelijkheid werkgever

Een werkgever is verplicht om maatregelen te treffen om ongelukken te voorkomen. Werkgevers hebben een zorgplicht om werknemers tijdens het werk zoveel mogelijk te beschermen tegen letsel. Die wettelijke verplichting gaat ver. Het komt erop neer dat gereedschap, machines, werkplek en de arbeidsomstandigheden in het algemeen veilig moeten zijn. Het is niet voldoende om incidenteel te waarschuwen: een werkgever moet duidelijke instructies geven bij gevaar, en moet ook controleren of de werknemer die instructies nakomt.

Ongeluk op de werkvloer?

Veel ongelukken op de werkvloer/ bedrijfsongevallen ontstaan omdat de werkgever onvoldoende aan de zorgverplichting heeft voldaan. In zo'n geval staat de aansprakelijkheid vast. Bij een ongeluk op het werk is het belangrijk dat komt vast te staan wat er is gebeurd. Meestal zal de werkgever een ongevalsrapport opmaken. Als een werknemer ernstig gewond raakt en ziekenhuisopname nodig is, is de werkgever verplicht om de Inspectie SZW in te schakelen. Deze inspectie doet onderzoek en maakt een rapport van wat er gebeurd is. De meeste werkgevers zijn tegen aansprakelijkheid verzekerd. In dat geval wordt een schadeclaim afgehandeld met de verzekeraar.

Ziek door het werk?

Ook zonder ongeluk kan een werknemer ziek worden door werk. Vanwege een te hoge werkdruk kan bijvoorbeeld een burnout ontstaan, of door verkeerde apparatuur kan de werknemer rsi-klachten ontwikkelen. Als het verband tussen de klachten en het werk kan worden gelegd is de werkgever ook aansprakelijk voor de gevolgen van deze klachten.

Wat doen wij?

Onze advocaat beoordeelt de situatie natuurlijk voordat zij een claim bij de werkgever indient . Ze  beoordeelt de aansprakelijkheid en brengt de schade in kaart. Daarna claimt ze uw schade, en begeleidt ze u bij de afwikkeling.

Wat speelt een rol?

Onze advocaat beoordeelt de situatie natuurlijk voordat zij een  schadevergoedingsclaim bij de werkgever indient . Ze neemt dan de volgende zaken met u door:

  • Hoe is de situatie ontstaan?
  • Welk letsel heeft u er aan overgehouden?
  • Welke medische behandelingen heeft u gehad?
  • Wat is de situatie thuis en (nu/straks) op uw werk?
  • Welke kosten heeft u moeten maken?
  • Welke situatie verwacht u voor de toekomst?

Wat kost de advocaat mij?

Kosten die gemaakt worden om de aansprakelijkheid en schade vast te stellen, worden gerekend tot uw schade. Ook deze schade moet door de aansprakelijke partij worden vergoed. Dit betekent dat u ons in principe niet hoeft te betalen.

Onze ervaring

Ons kantoor heeft veel ervaring met letselkwesties. Onze LSA-advocaat geeft advies, kan onderhandelen en gaat in het uiterste geval voor u naar de rechter. Gratis kennismaking kan bij u thuis plaatsvinden - overal in Nederland- of op ons kantoor in Woerden of Leiden.

Opgeslagen kleuren
Kleurenkiezer
Opgeslagen kleuren
Kleurenkiezer
error: Neem contact op als u de inhoud van de pagina wilt gebruiken.
Scroll naar boven