Letselschade, algemene informatie

Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Meestal is letsel gevolg van een ongeluk,  bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk (arbeidsongeval) of na fouten bij een medische behandeling (medische kunstfout). Een aparte categorie wordt gevormd door beroepsziekten: ziektes die worden opgelopen door onveilig werken, zoals OPS door blootstelling aan oplosmiddelen of RSI als gevolg van werk met veel repeterende handelingen. Ook psychische schade wordt tot letsel gerekend. Een voorbeeld hiervan is een burn-out als gevolg van een te hoge werkdruk.

In principe moet iedereen zijn of haar eigen schade zelf dragen. Dat geldt dus voor het letsel dat u oploopt als u, bijvoorbeeld, thuis van de trap valt of u zich bij het koken in de vingers snijdt. Alleen als het letsel veroorzaakt is door een fout een ander kunt u de schade bij die ander neerleggen.  Degene die de schade veroorzaakt is namelijk in principe aansprakelijk voor de schade. De taak van onze advocaten letselschade bestaat uit het verhalen van uw schade op die aansprakelijke partij.

Omdat de meeste automobilisten, bedrijven, ziekenhuizen en particulieren een aansprakelijkheidsverzekering hebben, wordt een letselschade meestal afgewikkeld door de verzekeraar. Let erop dat de belangen van die verzekeraar zijn niet gelijk zijn aan die van u als slachtoffer. Zo wil de verzekeraar de schade-uitkering graag zo laag mogelijk houden en worden bepaalde schadeposten niet (volledig) erkend en vergoed, terwijl u als slachtoffer recht heeft op volledige vergoeding van uw schade. In de schadeafwikkeling ontstaat vaak discussie over de omvang van de schade. Het is verstandig een professionele belangenbehartiger in te schakelen, bij voorkeur een gespecialiseerde LSA-advocaat. Hiermee krijgt de verzekeraar een gelijkwaardige tegenstander en voorkomen we dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Een advocaat als belangenbehartiger heeft verder het voordeel dat die een procedure bij de rechter kan voeren bij een conflict over de aansprakelijkheid of een claim. Daarbij is in letselkwesties  vaak een snelle procedure mogelijk: de deelgeschilprocedure, waarbij veel sneller dan in een normale procedure een knoop kan worden doorgehakt. Soms is de aankondiging van zo'n procedure al voldoende om de zaak (toch) goed te regelen.

Ons kantoor heeft veel ervaring met letselkwesties. Onze LSA-advocaat geeft advies, kan onderhandelen en gaat in het uiterste geval voor u naar de rechter. Gratis kennismaking kan plaatsvinden in Woerden, Leiden of bij u thuis als u niet in staat bent om ons te bezoeken.