Letselschade, algemene informatie

Letsel is een verwonding van het lichaam. Deze kan op verschillende manieren ontstaan. Meestal is letsel gevolg van een verkeersongeluk, maar kunt u denken aan een ongeluk op het werk (arbeidsongeval) of fouten bij een medische behandeling (medische kunstfout). Een aparte categorie wordt gevormd door beroepsziekten. Dit zijn ziektes die worden opgelopen tijdens het werk zonder ongeval , zoals OPS door blootstelling aan oplosmiddelen of RSI als gevolg van werk met veel repeterende handelingen. Ook psychische schade wordt tot letsel gerekend. Een voorbeeld hiervan is een burn-out als gevolg van een te hoge werkdruk.

In principe geldt dat iedereen zijn of haar eigen schade moet dragen. Dat geldt dus voor het letsel dat u oploopt als u, bijvoorbeeld, thuis van de trap valt of u zich bij het koken in de vingers snijdt. Alleen als u letsel oploopt door een fout van iemand anders, kunt u uw schade bij die veroorzaker neerleggen. De taak van onze advocaten letselschade bestaat uit het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij.

Omdat de meeste bedrijven, ziekenhuizen, auto-eigenaren en particulieren een aansprakelijkheidsverzekering hebben, wordt een letselschade meestal afgewikkeld door de verzekeraar. De belangen van een verzekeraar zijn niet gelijk aan die van u als slachtoffer. Zo wil de verzekeraar de schade-uitkering graag zo laag mogelijk houden en worden bepaalde schadeposten niet (volledig) erkend en vergoed, terwijl u als slachtoffer recht heeft op volledige vergoeding van uw schade. In de schadeafwikkeling ontstaat vaak discussie over de omvang van de schade. Het is verstandig een professionele belangenbehartiger in te schakelen, bij voorkeur een gespecialiseerde LSA-advocaat. Hiermee krijgt de verzekeraar een gelijkwaardige tegenstander en voorkomen we dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Een advocaat als belangenbehartiger heeft verder het voordeel dat die een gerechtelijke procedure kan starten bij een conflict over de aansprakelijkheid of een claim.

Ons kantoor heeft veel ervaring met procedures over letselkwesties. Sinds een paar jaar bestaat de deelgeschilprocedure, waarbij veel sneller dan in een normale procedure een knoop over een discussiepunt kan worden doorgehakt. Groot voordeel is dat de kosten van zo'n procedure in principe door de verzekeraar worden betaald.