Letselschade, algemene uitleg

Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade als u lichamelijke of psychische gevolgen ondervindt van een ongeluk, medische fout of mishandeling. Als een ander daarvoor verantwoordelijk is, kan diegene aansprakelijk zijn voor de kosten.

Wie betaalt mij dan?

In principe moet iedereen zijn of haar eigen schade zelf dragen. Dat geldt dus als u, bijvoorbeeld, door een verkeerde beweging van de fiets valt of u zich bij het koken in de vingers snijdt. Alleen als het letsel veroorzaakt is door een fout van een ander kunt u de schade bij die ander neerleggen.  Degene die de schade veroorzaakt is namelijk in principe aansprakelijk voor de schade. De taak van onze advocaat letselschade  bestaat uit het beoordelen van de aansprakelijkheid, en daarna het verhalen van uw schade op die aansprakelijke partij.

Wat speelt een rol?

Onze advocaat beoordeelt de situatie natuurlijk voordat zij een  schadevergoedingsclaim bij de  aansprakelijke partij indient . Ze neemt dan de volgende zaken met u door:

  • Hoe is de situatie ontstaan?
  • Welk letsel heeft u er aan overgehouden?
  • Welke medische behandelingen heeft u gehad?
  • Wat is de situatie thuis en op uw werk?
  • Welke kosten heeft u moeten maken?
  • Welke situatie verwacht u voor de toekomst?

Hoe zit het met de verzekering?

Omdat de meeste automobilisten, bedrijven, ziekenhuizen en particulieren een aansprakelijkheidsverzekering hebben, wordt een letselschade meestal afgewikkeld met de verzekeraar. Let erop dat de belangen van die verzekeraar niet gelijk zijn aan die van u als slachtoffer. Zo wil de verzekeraar de schade-uitkering soms zo laag mogelijk houden en worden schadeposten niet steeds (volledig) vergoed, terwijl u als slachtoffer recht heeft op volledige vergoeding van uw schade.  Vaak ontstaat discussie over de omvang van de schade. Het is verstandig dan onze  gespecialiseerde LSA-advocaat in te schakelen. Zij fungeert als gelijkwaardige tegenstander van  de verzekeraar en voorkomt dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Zo nodig kan ze ook een procedure bij de rechter voeren.

Wanneer moet ik naar de rechter?

Moet het altijd via de rechter?  Nee, vaak kan de schade worden geregeld via onderlinge discussie. Als een conflict over de aansprakelijkheid of de claim echter niet wordt opgelost kan onze advocaat makkelijk voor u procederen. In letselzaken is vaak een snelle procedure mogelijk: de deelgeschilprocedure. In zo’n deelgeschilprocedure kan veel sneller dan in een normale procedure de knoop  worden doorgehakt. Vaak is de aankondiging van zo'n procedure al voldoende om de zaak (toch) goed te regelen.

Onze ervaring

Ons kantoor heeft veel ervaring met letselkwesties. Onze LSA-advocaat geeft advies, kan onderhandelen en gaat in het uiterste geval voor u naar de rechter. Gratis kennismaking kan plaatsvinden in Woerden, Leiden of bij u thuis als u niet in staat bent om ons te bezoeken.