Familierecht tijdens corona

De coronacrisis heeft gevolgen voor de manier waarop we contact hebben, en mogelijk ook op financieel gebied. Hoe zit dat voor omgangsregelingen en alimentatie? Kan geprocedeerd worden als u er onderling niet uitkomt? De meest voorkomende vragen hebben we op een rijtje gezet.

Omgang tijdens corona?
Het uitgangspunt is dat het contact van kinderen en jongeren met hun ouders/opvoeders gewoon doorgaat, ook als zij niet in één huis verblijven. Het coronavirus is geen reden om het kind nu thuis te houden. In principe gaat een omgangsregeling door zolang de kinderen naar buiten mogen, dat is in hun belang en in het belang van de (andere) ouder. Alleen als sprake is van gezondheidsrisico’s is het een ander verhaal. Overleg dan met elkaar en kijk hoe het contact anders kan plaatsvinden, via andere vormen van communicatie.
Inmiddels is er al een enkele uitspraak over een contactregeling tijdens corona. In deze zaak waren de gemoederen al eerder hoog opgelopen en vond de omgang plaats via hulpverleners. De rechter bepaalde dat de regeling ondanks de coronacrisis door moest lopen. Wat bij beperkte begeleiding door de hulpverlening vanwege corona? Dit sprak de rechter uit: “…Wanneer begeleiding van de omgang niet mogelijk is, acht de rechtbank het belang dat de kinderen de vader kunnen blijven zien, zwaarder wegen dan de zorg van de moeder rondom onbegeleide omgang …“.  ECLI:NL:RBNHO:2020:2916

Alimentatie en corona
De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus te beteugelen hebben voor veel mensen financiële gevolgen. Voor alimentatieplichtigen en -gerechtigden kunnen die gevolgen dusdanig zijn dat dat de partner- en/of kinderalimentatie niet langer kan worden betaald of dat er een tekort ontstaat om in de kosten van het levensonderhoud te voorzien.

Probeer er samen uit te komen. Kijk hoe de gevolgen over en weer uitpakken. Kijk niet alleen naar de netto inkomens en ook niet alleen op korte termijn. Vraag samen advies en laat een alimentatieberekening voor de wat langere termijn maken.

Levert overleg geen resultaat op? In het uiterste geval kan geprocedeerd worden over de alimentatie. Wettelijk is het namelijk zo dat alimentatie kan veranderen als door nieuwe omstandigheden niet langer aan de maatstaven wordt voldaan. Dat kan het geval zijn bij een daling van het inkomen.

Kan ik tijdens de coronamaatregelen een procedure starten?
Ja, het is nog steeds mogelijk een procedure te starten bij de rechtbanken. Wel is het de vraag wanneer de rechter de procedure zal behandelen. Als sprake is van een ‘overige urgente zaak’ in de zin van de tijdelijke regeling in verband met corona, dan probeert de rechtbank de zaak zo snel mogelijk te behandelen. In het uiterste geval kan een kort geding worden gevoerd. Is er echter geen grote urgentie, dan zal behandeling van de zaak vertraging oplopen.

Let op: als echt een procedure nodig is, wacht daar dan niet mee. Overleg met ons over de situatie, dan kijken we samen naar de timing.

Vragen?
Heeft u een andere vraag? Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met op met een van onze advocaten familierecht in Woerden.