Loonregres bij letsel werknemer

Een werkgever is bij arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer wettelijk verplicht om gedurende 104 weken minimaal 70% van het loon aan die werknemer door te betalen. Als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door de schuld van een derde, kan het netto doorbetaalde loon op de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) worden verhaald. Ook de re-integratiekosten kunnen bij de aansprakelijke partij worden gevorderd.

Voor een succesvol loonregres is het nodig dat de aansprakelijkheid vaststaat, dat de relatie met de arbeidsongeschiktheid wordt onderbouwd en dat de loonschade wordt berekend. Dit vereist specialistische kennis die bij Spoorlaan Advocaten in ruime mate aanwezig is. Mocht u als werkgever te maken hebben met een arbeidsongeschikte werknemer, aarzel niet om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden van loonregres te bespreken.