Na ziekte probeert een consulente haar werk te hervatten. Binnen het team heerst echter een slechte sfeer, mede omdat haar vervangingswaarden tijdelijk hoge werkdruk verwijten. De werkgever weigert de consulente daarom een re-integratietraject. Onze specialist arbeidsrecht dwingt de werkgever  tot re-integratie via een kort geding bij de kantonrechter. Het bedrijf moet de consulente een dwangsom betalen als de consulente niet op een goede manier kan terugkeren binnen het bedrijf.

De consulente werkt 8 jaar binnen een team. Vanwege ziekte valt ze uit voor haar werk en moeten collega’s haar taken overnemen. Dit valt de achterblijvers zwaar omdat de werkdruk hoog is en men er eigenlijk geen werk bij kan hebben, zodat veel gemopperd wordt over de afwezige zieke. De werkgever draagt bij aan de onvrede door het team te laten weten dat hij eigenlijk geen vertrouwen heeft in de terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer. Op het moment dat de consulente haar werk langzaamaan wil oppakken en kan re-integreren, weigert de werkgever haar toe te laten tot de werkplek en stuurt aan op ontslag. Onze advocaat arbeidsrecht start een kort geding over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en eist dat de werknemer kan terugkeren binnen het bedrijf.

De kantonrechter oordeelt dat ontslag nog lang niet aan de orde is en dat de werkgever volledig moet meewerken aan terugkeer van de werknemer binnen het team. Met onze advocaat meent de rechter dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verhoudingen op de werkvloer, en moeite moet doen om de verhouding tussen de collega’s te verbeteren in plaats van de achterblijvers te bevestigen in hun gemopper. Vanwege de opstelling van de werkgever wordt een dwangsom van € 1000 per dag opgelegd voor elke dag dat de werkgever het bevel van de rechter negeert.

Helaas is niet ongebruikelijk dat een werknemer bij ziekte zondebok wordt van de situatie op de werkvloer. Rechters hebben zich de afgelopen jaren vaker moeten buigen over dergelijke situaties en hebben geoordeeld dat de werkgever de plicht heeft de zieke werknemer te beschermen en zich niet teveel mag laten leiden door wensen van overige werknemers. Spoorlaan Advocaten treedt regelmatig op in dit soort arbeidsrechtelijke kwesties.