Compensatie loonschade voor werkgever

Een aannemer wordt geconfronteerd met betalingsverplichtingen na een ziekmelding van een van zijn werknemers, die is aangereden. Als werkgever moet de aannemer het loon van zijn zieke bouwvakker twee jaar doorbetalen, en maakt hij ook kosten voor de arbodienst. Deze kosten vallen onder de schade door het auto-ongeluk, waarvoor de veroorzaker aansprakelijk is. Spoorlaan Advocaten adviseert de aannemer over loonregres bij de verzekeraar. Het netto loon en de re-integratiekosten worden verhaald.

Een werkgever is bij arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer wettelijk verplicht om gedurende 104 weken minstens 70% van het loon aan die werknemer door te betalen. Als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door de schuld van een ander, kan het netto doorbetaalde loon op die aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) worden verhaald. Ook de re-integratiekosten kunnen bij de aansprakelijke partij worden gevorderd. Heeft u als werkgever een arbeidsongeschikte werknemer in dienst, aarzel dan niet even contact met ons op te nemen om de mogelijkheden van loonregres te bespreken.

Vragen over letsel?

Onze advocaat adviseert, bemiddelt en procedeert vanuit regio Woerden/Utrecht /Leiden/Den Haag/Rotterdam over schade in het hele land na een ongeluk in verkeer, op werk, na mishandeling en meer. Neem contact met ons op voor gratis overleg!