Alsnog toekenning WIA

Na een succesvolle carrièreperiode heeft mevrouw zich vanwege diverse klachten ziek moeten melden. Het UWV heeft de WIA-keuring uitgevoerd toen mevrouw twee jaar arbeidsongeschiktheid was. Mevrouw is gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard omdat ze volgens het UWV gedeeltelijk kon werken. Tegen dit oordeel ging mevrouw in bezwaar. Omdat na de bezwaarprocedure het oordeel van UWV niet werd gewijzigd, heeft zij zich tot Spoorlaan Advocaten gericht en hebben we een beroepsprocedure gestart bij de rechtbank. Op ons advies heeft een onafhankelijk arts medische expertise verricht. Hierdoor kwam aanvullende medische informatie beschikbaar waaruit bleek dat mevrouw met méér beperkingen kampt dan uit de rapportage van de verzekeringsarts van UWV blijkt. Die informatie speelde een belangrijke rol in de procedure. De rechtbank nam de informatie uit het expertiserapport over. Het beroep is gegrond verklaard – met name op basis van het expertiserapport – en de rechter stelde vast dat UWV de kosten van het expertiserapport moest vergoeden. Op basis van de uitspraak van de rechtbank heeft UWV alsnog met terugwerkende kracht een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend.

error: Neem contact op als u de inhoud van de pagina wilt gebruiken.