Na een succesvolle carrière wordt een beleidsmedewerkster ziek en kan niet meer werken.  Na twee jaar arbeidsongeschiktheid  vraagt ze WIA aan bij UWV. UWV kent slechts een gedeeltelijke WIA-uitkering toe omdat de beleidsmedewerkster parttime zou kunnen werken. Onze specialist sociale zekerheid procedeert hierover en de beleidsmedewerkster krijgt een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering met terugwerkende kracht toegekend.

Dit ging eraan vooraf:

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vindt een WIA-keuring plaats bij UWV, en  wordt een gedeeltelijke WIA-uitkering toegekend.  Volgens UWV kan ze gedeeltelijk werken maar is ze ook gedeeltelijk  arbeidsgeschikt. Tegen dit oordeel gaat de beleidsmedewerkster  in bezwaar en voert aan dat ze vanwege diverse klachten volledig arbeidsongeschikt is . Omdat in de bezwaarprocedure het oordeel van UWV niet werd gewijzigd, heeft zij zich tot Spoorlaan Advocaten gericht en hebben we een beroepsprocedure gestart bij de rechtbank.

Op ons advies heeft een onafhankelijk arts medische expertise verricht. Hierdoor kwam aanvullende medische informatie beschikbaar waaruit bleek dat de beleidsmedewerkster  met méér beperkingen kampt dan uit de rapportage van de verzekeringsarts van UWV blijkt. Die informatie speelde een belangrijke rol in de procedure. De rechtbank nam de informatie uit het expertiserapport over.

Het beroep is gegrond verklaard – met name op basis van het expertiserapport – en de rechter stelde vast dat UWV de kosten van het expertiserapport moest vergoeden. Op basis van de uitspraak van de rechtbank heeft UWV alsnog met terugwerkende kracht een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend.